Place, Time, Seasons, Weekdays, Months and Sunsigns meaning in kannada language

Places(Pradeshagalu)

Place- uru
Village- graama
Taluk -thaaluku
District- jille
Town-pattana
City- nagara
Capital- rajadhani
Country- dhesha
World- Prapancha/jagatthu
Sun- soorya
Moon- chandra
Star- nakshatra
Road- rasthe/maarga
River- nadhi
Sea- samudhra
Ocean- sagara
Forest- kaadu/aranya
Lake- sarovara
Small village- halli

Time-kaala

Second- kashana
Minute- nimisha
Hour- gante
Morning- beligge
Evening- saayankala/sanje
Night- raathri
Noon- hagalu
Midnight- madhyarathri
Earlymorning- belagina jaava
Dawn- arunodhaya
Today- ivatthu
Tomorrow- naale
Day after tomorrow- naaliddu
Yestersday- nenne
Year- varsha
Decade- dhashaka
Century- Shathamana

Week days- vaaragalu

Sunday- ravivaara/baanuvaara
Monday- somavaara
Tuesday- mangalavaara
Wednesday- bhudhavaara
Thursday- guruvaara
Friday- shukravaara
Saturday- shanivaara

Seasons- ruthugalu

Summer- besagekaala
Winter- chaligaala
Rainy season- malegaala
Rain- male
Sunshine-bisilu
Wind- gaali
Cloud- moda
Lightning- minchu
Thunder- sidilu

Months- No need to learn the meanings of months in kannada as it has been rarely used among kannada speaking community itself. better you dont waste time on this.


Sun signs- Raashigalu

Aries- mesha
Taurus- vrushabha
Gemini- mithuna
Cancer- kataka
Leo- simha
Virgo- kanya
Libra- tula
Scorpion- vrishchika
Sagittarious - dhanu
capricorn - makara
aquarius - kumba
pisces- meena

No comments

Powered by Blogger.