Interrogative words and sentences in Kannada language

Inerrogatives mean prashnarthakagalu in kannada language. Which tells you about asking questions in kannada.

What- yEnu
Why- yAke
Where- yelli
When- yAvAga
Which- yAvudhu
How- hEge
Who- yAru
How many/How much- Eshtu
to whom- yaarige
by whom- yaarindha

Sentences with Interrogatives 

Which is your native place?
Ninna uru yavudhu?

what is your name?
ninna hesaru enu?

Where is he?
Avanu elli idane?

When did you see rama?
Ninu ramanannu yavaga nodidhe?

Why do you lie?
Ninu yake sullu heluttiya?

How you will go there?
Ninu alli hege hogutthiya?

who are there?
Alli yaru iddhare?

How many books you have?
Ninna hatthira estu pustakagalu ive?

To whom will you give this cloth?
Ninu ee batteyannu yaarige koduve?

Who gave you the job?
Ninage yaru kelasa kottaru?

What do you do?
Ninu enu kelasa madutthiya?

What book is this?
Idhu yava pustaka?

Who is this man?
Ee manushya yaru? 

What are you doing?
Neenu yenu maadutthiddheeya?

Powered by Blogger.